Коло – це дуже ефективний підхід, що сприяє залученню до вирішення проблеми усіх зацікавлених осіб та забезпечує їх активну участь у обговорення ситуації та прийнятті рішень. Головною особливістю Кола є те, що кожен з учасників має можливість висловити власну точку зору та бути почутим іншими членами кола.

Коло – це зібрання людей, рівних для спілкування щодо складних питань, проблем, в атмосфері взаємоповаги і турботи згідно з певними правилами.

Залежно від мети, з якою проводиться Коло, процедура може називатися: «Коло прийняття рішень», «Коло примирення», «Коло підтримки», «Коло формування цінностей» тощо.

Правила Кола. Братина.

Процес обговорення в Колі ґрунтується на принципі взаємоповаги, що забезпечує сама процедура та правила її ведення.

У Колі присутній ведучий (хранитель Кола) - особа, яка інформує учасників про правила, формулює питання для обговорення, слідкує за тим, щоб громада дотримувалася процедури та несе відповідальність за атмосферу взаємоповаги, підтримки та толерантного ставлення.

Крім того, важливим елементом Кола є Мовник – це символічний предмет, що передається з рук в руки від одного учасника до іншого та дає право говорити. Перш ніж почати працювати в колі, громада повинна обрати для себе Мовник – це має бути важливий, символічний предмет, який поважатимуть усі учасники Кола. Зазвичай, медіатори ШСП на першому зібранні вирішують, що буде таким предметом для них. Ми пропонуємо у якості Мовника використовувати Братину – невелику керамічну, дерев’яну або металеву чашу – оскільки використання Братини має українське коріння та духовно єднає нас із предками. Правила Кола безпосередньо пов’язані з Мовником, до них належать такі:

 • Братина завжди рухається по колу за годинниковою стрілкою («за сонцем»). Кожен повинен дочекатися своєї черги.
 • Говорити має право лише той, хто тримає в руках Братину, або той, хто отримав особливе право від хранителя Кола.
 • Кожен має право передати Братину наступному, зберігши мовчання, якщо йому немає чого сказати або він/вона не хоче говорити.
 • Жоден не має права покинути Коло, поки воно не завершилося.
 • Братина продовжує рухатися по Колу до тих пір, доки залишається людина, якій є що сказати з приводу дискусії. Коло закінчується тоді, коли Братина обійде його, а всі збережуть мовчання.

Окрім правил учасники приймають ряд принципів, яких зобов'язуються дотримуватися під час участі в Колі. Принцип встановлює загальне для всіх визначення того, як люди будуть взаємодіяти між собою і ділити час та простір у Колі. Традиційно встановлюються наступні принципи:

 • Все, що прийшло у Коло, в ньому і залишається: особиста інформація, яка надійшла у Коло, вважається конфіденційною за винятком випадків, коли виникає загроза безпеці учасників.
 • Кожен з учасників погоджується поважати усіх інших та висловлюватися доброзичливо, у спокійній манері як про добре, так і про погане, залишаючи час для інших, щоб вони змогли висловитися.
 • Кожен має слухати з повагою, «і серцем, і розумом».
 • Усі повинні поважати процедуру і залишатися в Колі до тих пір, поки воно працює у пошуках розв’язання проблеми, що обговорюється.

Тримаючи в руках Братину, учасник Кола повинен поважати процедуру, інших учасників, говорячи:

 • «від серця», чесно і відкрито;
 • з повагою до присутніх;
 • коротко та лаконічно, щоб дати змогу висловитися іншим;
 • по суті питань, що обговорюються в Колі.

Братина, що використовується у Колі, має символічний зміст і виконує роль своєрідного оберегу атмосфери, яка створюється між учасниками. Братина надає більше можливостей висловитися, оскільки кожному учаснику доводиться чекати моменту, коли він отримає право голосу – це дозволяє краще сфокусуватися на темі обговорення та детальніше обдумати свою відповідь. Використання Братини попереджує виникнення суперечок “один на один”, оскільки кожен повинен дочекатися своєї черги для того, щоб відповісти. Братина встановлює рівність між учасниками Кола, оскільки кожен має рівні можливості як для того, щоб висловитися і бути почутим, так і для того, щоб вислухати інших. Під час обговорення проблеми в Колі учасники однаково несуть відповідальність за прийняття рішень та пошук шляхів примирення між усіма присутніми. Братина створює особливі умови для досягнення консенсусу, оскільки кожен має можливість висловитися і бути почутим, всі питання, які цікавлять учасників, можуть бути озвучені перед тим, як буде прийняте рішення стосовно ситуації, що склалася.

Як навчитись проводити Кола?

Коло є достатньо потужною груповою практикою, що може глибоко впливати як на учасників, так і на самого ведучого. Тому, для того, щоб стати ведучим (Хранителем) Кола, необхідно:

 • розуміти та поділяти принципи і цінності Кола;
 • мати потрібні для проведення Кіл особистісні якості;
 • знати особливості підготовки і проведення різних видів Кіл;
 • мати достатній досвід участі у Колах в якості учасника.

Ознайомлення з Колом і методикою його проведення включено в програму Презентаційного тренінгу та тренінгу «Базові навички медіатора ШСП», а також розглядається і в інших тренінгах з відновних практик в школах. Для вдосконалення знань та навичок проведення Кіл важливо використовувати допомогу координатора ШСП, більш досвідчених колег та тренерів, разом детально планувати і обговорювати кожен випадок проведення Кола.

Історія виникнення кола

Традиції Кіл прийняття рішень були популярними у багатьох давніх культурах і використовувалися, як універсальний метод для обговорення важливих питань та проблем, які поставали перед громадою. Як зауважує Вільям Айзекс, директор проекту «Діалог» у школі управління ім. А. Слоуна Масачусетського технологічного інституту: «Наскільки мені відомо, ще не знайдено жодної автохтонної культури, яка б не використовувала практику вирішення важливих питань за допомогою групових обговорень у Колі». Іншими словами Кола не є новітньою процедурою вирішення проблем та прийняття рішень, це традиційна модель, яка витримала випробування часом та показала себе найкращим чином.

Традиційно батьківщиною Кола прийнято вважати Північну Америку, а саме США та Канаду, адже широковідомим є той факт, що корінні народи цієї території, американські індіанці, вирішували свої суперечки та проблеми, сідаючи в коло для відкритого та рівного спілкування. Для передачі слова від одного учасника до іншого використовувалася люлька миру.

В Україні теж існував досвід проведення Кіл, адже наші пращури вважали коло природним та надавали йому сакрального змісту. Зокрема, можна згадати трипільську культуру, яка дуже поважно ставилася до кола, звичаї скіфів, які передавали по колу Братину (зазвичай це була чаша) від старшого до молодшого, висловлюючи по черзі побажання та подяки одне одному. Пізніше Кола стали поширеними на Січі, коли важливі зібрання козаків, а саме військові ради проходили саме у вигляді Кола. Ці події засвідчені документальними джерелами, зокрема існують такі згадки: «Старшина, вийшовши на середину, ставала на площі в один ряд, один біля одного, за старшинством своїх чинів (…) Товариство ставало за курінними отаманами навколо церкви, починаючи правий фланг від кошового й закінчуючи лівий фланг біля військового осавула, утворюючи загалом величезне козацьке коло»[Д.Яворницький, Історія запорозьких козаків]. Особливістю проведення Кола серед козаків було те, що обговорення в ньому тривало доти, доки громада не знаходила консенсусу, прийнятного для усіх її членів.

Ця козацька традиція перегукується із сучасним розумінням процедури Кола, обов’язковим елементом якого є досягнення взаємної згоди щодо рішення, яке приймається внаслідок відкритого та рівноправного обговорення заданої ситуації.

Класифікація кіл

Використання процедури Кола у навчальних закладах набуло широкої популярності. Зокрема, у школах Жмеринки розвинулося декілька напрямків роботи у Колах, які набули загальної популярності:

 1. Коло цінностей (презентаційне Коло);
 2. Коло вирішення проблеми, конфлікту;
 3. Коло прийняття рішень;
 4. Тематичне Коло;
 5. Коло зцілення;
 6. Коло, що проводиться на батьківських зборах.

Коло цінностей – це Коло, яке першим проводиться в громаді (класі). Коло цінностей має на меті сформувати в групі спільні уявлення про цінності, сприяти розкриттю учасників та встановленню атмосфери довіри. Коло цінностей починається з розповіді хранителя про традиції проведення Кіл та пояснення правил даної процедури. Потім ведучий проводить ритуал відкриття Кола: просить учасників взятися за руки так, щоб права долоня кожного учасника була повернута до низу – «до землі», тобто «давала», а ліва – до гори, «до сонця», тобто «приймала» - це замкнене Коло, де енергія кожного передається по колу і утворює єдність; ведучий говорить слова, що наснажують учасників поважати одне одного; ведучий закінчує словам «мир», яке повторюють усі учасники. Ритуал відкриття є обов’язковим елементом усіх наступних Кіл. Далі хранитель просить учасників згадати важливу для них людину та назвати притаманну їй рису/якість, яку вони вважають найважливішою. На це питання учасники відповідають, передаючи по колу Братину. Після того, як Мовник повернеться до ведучого, він/вона просить учасників повторити усі названі якості та записує їх на фліп-чарті – це є список цінностей, які є важливими для присутніх у Колі, адже вони самі сформували цей перелік. (Важливо зауважити, що доречно записувати перелік цінностей на папері, а не на дошці, оскільки учні часто виявляють бажання мати такий список постійно у своїй класній кімнаті). Друге питання для обговорення: «Розкажіть, будь ласка, про ваш досвід перебування в громаді/в команді, коли ви відчули себе частиною цієї громади». Підсумовуючи дане обговорення, ведучому варто звернути увагу на те, що громада (клас, друзі) – це надзвичайно потужний ресурс, який може підтримати кожного з нас у складних життєвих обставинах і, якщо учасники виявлять бажання, таким джерелом підтримки може стати Коло, в якому вони сьогодні перебувають.

За бажанням ведучого, Коло цінностей може починатися і закінчуватися питанням стосовно того, як себе почувають учасники, який у них настрій тощо.

Коло цінностей, як і будь-яке інше Коло, закінчується ритуалом закриття Кола: усі стають так, як під час ритуалу відкриття, хранитель дякує учасникам за їх щирість та відвертість за внесок у формування справжньої громади. Наприкінці хранитель промовляє слово «мир», яке повторюють усі учасники.

Коло вирішення проблеми характерне для тих конфліктів, де в ситуацію втягнуто багато осіб. У навчальних закладах Коло вирішення проблем використовується, коли конфлікт виник у класі, і до нього залучена значна частина учнів. Під час проведення Кола вирішення проблеми група обговорює, що сталося; кожен має можливість висловитися з приводу конфлікту та бути почутим. Після цього група переходить до обговорення того, яким чином можна вирішити ситуацію, що склалася. Важливо пам’ятати, що рішення проблеми повинне задовольнити кожного учасника Кола, лише тоді процедура може бути завершена.

Коло прийняття рішень використовується для того, щоб громада змогла за допомогою цієї вправи ухвалити загальноприйняте рішення, яке задовольнить усіх. Свою думку зможе висловити кожен, а не лише найбільш активний, як це найчастіше стається в класі. Коло прийняття рішень застосовується тоді, коли існує багато можливих варіантів рішення важливого питання з метою донести їх до громади та обрати найкращий варіант із запропонованих під час спільного обговорення.

Тематичні кола залежать від віку та діяльності людей, які знаходяться у Колі. Наприклад, цікавими тематичними Колами для 9-х класів є Кола на тему любові, кохання, дружби, міжособистісних стосунків тощо. Найголовніше, щоб тематика Кіл була погоджена з класами. Можна попередньо запитати в них, що саме їх цікавить, або ж задати таке питання на самому Колі: «Про що ви хочете поговорити?»

Кола зцілення проводиться для підлітків, які пройшли процес медіації. Саме за допомогою таких Кіл проходить їхнє відновлення у громаді. Метою таких Кіл є поліпшення взаємин між людьми та повернення їх до тих стосунків, які були до конфлікту. Традиційно такі Кола починаються з цінностей, а потім відбувається обговорення ситуації, що склалася, результати медіації та перспективи відновлення стосунків.

Коло на батьківських зборах повторює всі питання Кола цінностей. А після цього батькам задають питання про їхніх дітей, наприклад: “З яким настроєм ваша дитина йде до школи? З яким повертається? Які зміни відбулися з нею від початку навчального року?” Найкраще ці питання узгоджувати з класним керівником.

Цінності кола

Обов’язковою складовою Кола є етап прийняття групою цінностей, що відбувається під час Кола цінностей, яке завжди проводиться першим в будь-якій громаді, колективі чи класі. Цінності Кола встановлюються спільно та приймаються кожним учасником. Визначаючи спільні цінності, група досягає взаєморозуміння та однаково сприймає значення кожної з цінностей Кола. Однакове розуміння цінностей важливе для групи, оскільки це сприяє встановленню атмосфери довіри та згуртування членів групи. Часто перелік цінностей у різних групах повторюється, однак їх тлумачення може відрізнятися. Найчастіше до переліку найважливішим цінностей входять:

Повага. Насамперед дана цінність означає визнання права інших людей відрізнятися від нас, мати інший погляди та переконання. Визнаючи унікальність кожної людини, ми виявляємо повагу як до оточуючих, так і до себе. Поважаючи особу, ми бачимо в ній насамперед особистісні якості, не залежно від вчинків, які вона здійснила.

Чесність. Дана цінність означає, що особа готова бути щирою, перш за все з собою. Коли ми визнаємо свої думки та переконання і починаємо діяти у відповідності до них, без страху відкрити себе іншим, ми стаємо чесними з людьми, які нас оточують.

Співпереживання. Вміння поставити себе на місце іншого та зрозуміти, що він відчуває покращує розуміння між людьми та скорочує відстань між ними. Співпереживаючи, ми перестаємо засуджувати людину, вчимося розуміти її вчинки та мотиви, що спонукали діяти таким чином у певній ситуації.

Здатність прощати. Коли ми вчимося прощати та розуміти себе, у той же час ми відчуваємо, що прийшли до розуміння інших та опанували здатність прощати їх. Щоб навчитися прощати, треба побачити позитивні сторони в людині. Прощення приходить через розуміння та виправдання.

Любов. Дана цінність проявляється через ряд інших, таких, як розуміння, повага, щирість і вчить нас не відділятися від інших, а навпаки, шукати порозуміння з кожним, хто нас оточує, адже любов має безліч різновидів, тому може проявлятися як у близьких міжособистісних відносинах, так і в суспільних стосунках.

Список цінностей, які встановлюються групою, не має виключень, оскільки всі вони є взаємопов’язаними, а формування одної залежить від наявності інших. Прийняття та усвідомлення ряду спільних ціннісних категорій викликає у групи розуміння та сприяє здатності вирішувати поставлені у Колі питання спільно, взаємодіючи одне з одним та визнаючи рівність всіх учасників Кола.