Діяльність ШСП базується на принципах відновного підходу:

 

  • Конфлікт – це потенціал для особистісного росту та розвитку відносин.

 

  • Повага до особистості, віра в її здатність вирішувати конфлікти у найкращий для себе спосіб – учасники конфлікту активно залучені до процесу обговорення та самостійно приймають рішення щодо подальших дій. Медіатор в цьому випадку не є суддею або порадником, а лише допомагає сторонам порозумітися і прийняти рішення.

 

  • Відповідальність у відносинах та стосовно інших. Відповідальність – дія по виправленню наслідків. Процес переговорів побудовано таким чином, щоб учасники конфлікту мали можливість зрозуміти один одного, усвідомити власні вчинки та їх наслідки, тобто власну відповідальність. Атмосфера довіри і поваги сприяє тому, що учасники більш охоче беруть на себе зобов’язання щодо виправлення ситуації або відновлення відносин.

 

  • Віра в кожну особистість та її здатність змінюватися – вирішення конфлікту за участю медіатора побудовано як процес переговорів партнерів, а не суперників. Це сприяє засвоєнню учнями іншої конструктивної моделі розв’язання конфліктів, яку вони зможуть використовувати в майбутньому.

 

Принципи відновного підходу втілюються у конкретних методиках вирішення конфліктів, які дістали назву відновник практик. До них, зокрема, відносяться медіація однолітків і кола прийняття рішень, які використовуються в діяльності ШСП.